Polityka prywatności

International Circle Fitness Poland sp.z o.o

Aleja Jana Pawła II 27/ Piętro II

00-867 Warszawa

NIP: 527 281 48 83

Cieszymy się, że zdecydowałeś się zarejestrować centrum fitness LOOP.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób International Circle Fitness Poland sp. o.o. Aleja Jana Pawła II 27/ Pietro II, 00-867 Warszawa traktuje Twoje dane osobowe.

Poprzez rejestrację użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Na przykład przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wypełnienia umowy, którą zawarłeś z nami i do komunikacji z tobą w związku z twoim członkostwem.

1 INFORMACJE KONTAKTOWE

1.1 Jesteśmy administratorami danych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych, w tym z ustawą o ochronie danych i rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.2 Jeśli zdecydujesz się skorzystać z Centrum Fitness LOOP, które nie jest obsługiwane przez nas, Twoje dane osobowe będą dostępne przez to Centrum Fitness LOOP, które będzie zatem odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wszystkie Centra Fitness LOOP traktują twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a możesz zobaczyć listę wszystkich Centrów Fitness LOOP w Dodatku 1, które znajdziesz na ostatniej stronie.

1.3 Jeśli masz pytania lub komentarze na temat tej polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

International Circle Fitness Poland sp. o.o.

Aleja Jana Pawła II 27/Piętro II

00-867 Warszawa

Polska

Email: kontakt@loopfitness.pl

Telefon: [numer telefonu]

2 GROMADZENIE INFORMACJI OSOBISTYCH

2.1 Zbieramy i przetwarzamy niektóre dane osobowe o Tobie w celach określonych w Rozdziale 3 poniżej.

2.2 Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz, w tym:

- zapisać się w jednym z naszych centrów fitness na www.loopfitness.dk lub osobiście (np. imię i nazwisko, płeć, adres, kod pocztowy, miasto, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu)

- Zapisz się na szkolenie zespołu (np. Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu,

- dokonać płatności (na przykład informacje o karcie kredytowej),

- Komunikuje się z nami, i

- wybierz kontrolę LOOP (na przykład informacje na temat masy ciała, procentu tkanki tłuszczowej, metabolizmu oraz masy kości i mięśni).

2.3 Mamy nadzór bezpieczeństwa we wszystkich salach gimnastycznych LOOP i przetwarzamy dane osobowe w formie obrazu.

3 STOSOWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie w następujących celach:

a. Aby spełnić naszą umowę z Tobą, w tym aby zapewnić Ci usługi i usługi, o które prosiłeś.

b. Aby zapewnić obsługę klienta i komunikować się z Tobą o naszych usługach, w tym zmiany naszych warunków korzystania z usługi.

c. Aby pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze sale gimnastyczne LOOP oraz jak możemy je ulepszać i rozwijać oraz naszą ogólną obsługę.

d. Aby komunikować się z Tobą w sprawie ofert specjalnych, materiałów promocyjnych, wydarzeń i innych wiadomości na temat naszych usług, w tym przez e-mail, telefon i / lub SMS, jeśli wyraziłeś zgodę na taki marketing.

e. Aby zapobiegać, wykrywać i badać oszustwa lub inne nielegalne działania.

f. Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych oraz ustalanie, wykonywanie lub obrona naszych praw.

4 PRZESYŁANIE SWOICH OSOBISTYCH INFORMACJI DO STRON TRZECICH

4.1 Kiedy zarejestrujesz się w centrum fitness LOOP, informacje o twoim członkostwie będą przechowywane w udostępnionej bazie danych, do której będą miały dostęp tylko siłownie LOOP, w których trenujesz. Pozwala to zarządzać członkostwem w różnych siłowniach LOOP, z których korzystasz. Możesz kliknąć tutaj, aby wyświetlić listę wszystkich siłowni LOOP.

4.2 Ponadto, w zakresie, w jakim jest to konieczne lub stosowne, przenieś twoje dane osobowe do kategorii stron trzecich wymienionych poniżej:

a. Nasz franchisor.

b. Dostawcy systemów i usług IT.

c. Nasz księgowy i doradcy.

d. Władze publiczne, ale tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub prawo, lub gdy konieczne jest określenie, wykonanie lub obrona naszych praw.

e. Potencjalni nabywcy i ich doradcy.

f. Inne strony trzecie, jeśli wyrazisz na to zgodę.

4.3 Możesz mieć pewność, że twoje dane osobowe będą zawsze przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i pod odpowiednimi zabezpieczeniami.

5 PRZESYŁANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z UE / EOG

5.1 Niektóre strony trzecie wymienione w punkcie 4.2 mogą znajdować się poza UE / EOG.

5.2 Kiedy przekazujemy Twoje dane osobowe do krajów spoza UE / EOG, które nie mają odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawsze zapewniamy, że obowiązują środki bezpieczeństwa niezbędne do ochrony Twoich danych osobowych. Takie przekazywanie danych osobowych będzie zatem odbywać się wyłącznie na podstawie: (i) UE-USA. Tarcza Prywatności (w przypadku firmy amerykańskiej certyfikowanej do tego celu), (ii) Standardowe postanowienia kontraktowe Komisji lub (iii) Decyzja Komisji.

5.3 Aby uzyskać więcej informacji na temat podjętych środków bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji kontaktowych w sekcji 1.

6 PODSTAWA PRAWNA DO LECZENIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Przetwarzamy twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ jest to konieczne do:

a. do zawarcia lub uzgodnienia z Tobą, w tym w celu świadczenia usług i usług, o które prosiłeś i do obsługi Twoich płatności (patrz Artykuł 6 (1) (b) Rozporządzenia o ochronie danych,

b. w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych na przykład na podstawie rozdziału 5 ustawy o rachunkowości (patrz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia o ochronie danych i realizowanie naszych uzasadnionych interesów, w tym prowadzenie i rozwój naszej działalności, przetwarzanie zapytań oraz zapobieganie, wykrywanie i badanie oszustw lub innych nielegalnych działań, w tym w celu nadzoru wideo w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych siłowni LOOP (patrz artykuł 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych.

6.2 Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy wyrażasz na to zgodę, na przykład, aby komunikować się z tobą w związku z marketingiem lub zbierać i przetwarzać informacje o twoim zdrowiu w związku z kontrolą LOOP (patrz Artykuł 9 (2) Ochrony Danych Rozporządzenie, (a).

7 OCHRONA I PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Bierzemy twoje bezpieczeństwo poważnie i zawsze zapewniamy, że niezbędne są techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym lub nielegalnym przetwarzaniem, jak również niepowodzeniem, utratą, zmianą, nadużyciem lub ujawnieniem.

7.2 Dane osobowe, które zbieramy o Tobie, będą przechowywane w następujący sposób:

Rodzaj danych osobowych

Okres przechowywania

Dane osobowe otrzymane w celu zawarcia i wykonania umowy z tobą. Do 3 lat po zakończeniu członkostwa lub tak długo, jak przechowywanie jest wymagane przez prawo (na przykład w celu spełnienia wymagań Ustawy o księgowości).

Dane osobowe otrzymane w celu dystrybucji biuletynów i innych materiałów marketingowych. Dopóki twoja zgoda nie zostanie odwołana lub nie została przez nas wykorzystana przez 1 rok.

Dane osobowe otrzymane w związku z inną korespondencją, taką jak zgłoszenia serwisowe itp. Do czasu sfinalizowania zapytania i nie ma powodu, aby sądzić, że wymagana będzie dalsza korespondencja.

Dane osobowe gromadzone przez nadzór wideo wejść i obszarów ekspedycji w naszych centrach fitness LOOP. Ponieważ nadzór telewizyjny ma cel zapobiegania przestępstwom, nagrania telewizyjne są usuwane po 30 dniach.

8 OZNACZ I SKORYGUJ SWOJE OSOBISTE INFORMACJE

8.1 Pod pewnymi warunkami użytkownik ma następujące prawa zgodnie z ustawą o ochronie danych:

a. Prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zebraliśmy na twój temat i przekazania tej kopii innemu administratorowi danych.

b. Prawo do usuwania, aktualizacji lub poprawiania danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat

d. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.

e. Prawo do odwołania każdej zgody stanowiącej podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych.

f. Prawo do złożenia skargi do Inspektoratu Danych (www.datatilsynet.dk).

9 ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE ŻYCIA PRYWATNEGO

9.1 Niniejsza polityka dotycząca danych osobowych będzie aktualizowana na bieżąco. Znaczące zmiany zostaną Państwu przekazane pocztą e-mail lub w naszych centrach fitness LOOP.

x

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.